Zorgwijzer geeft meer duidelijkheid over fibromyalgie

Afgelopen vrijdag 6 maart is de Zorgwijzer Fibromyalgie gepresenteerd, tijdens het symposium ‘Samen werken aan pijn!’ in Nijmegen. De zorgwijzer, een initiatief van de Sint Maartenskliniek, geeft een overzicht van wetenschappelijk onderbouwde behandelmogelijkheden. Ook staan er praktische handvatten in voor het omgaan met deze vaak nog onbegrepen aandoening. De zorgwijzer is gemaakt voor zowel mensen met fibromyalgie als voor hulpverleners.

Fibromyalgie is een aandoening waarbij mensen chronische pijn hebben in het gehele lichaam, waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is te vinden. Naast de pijn hebben mensen met fibromyalgie ook vaak andere klachten, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, concentratiestoornissen en stemmingswisselingen. Deze aandoening komt voor bij ongeveer twee procent van de vrouwen tussen de 30 en 70 jaar.

Onduidelijkheid

Er is vaak veel verwarring en onduidelijkheid over fibromyalgie en de mogelijke behandeling. De Zorgwijzer Fibromyalgie bevat informatie over de aandoening en de verschillende behandelmogelijkheden, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zijn in de zorgwijzer veel adviezen, tips en ervaringen opgenomen van mensen met fibromyalgie. Joke Vriezekolk, senior-onderzoeker en projectleider voor de Sint Maartenskliniek: “De zorgwijzer is een hulpmiddel om de eventuele gevolgen van fibromyalgie in het dagelijks leven zoveel mogelijk te beperken. Het is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met fibromyalgie, maar het boekje kan ook de directe omgeving en zorgverleners helpen om de klachten beter te begrijpen. Daarom hebben we ook handige tips en adviezen toegevoegd over bijvoorbeeld bewegen en het communiceren over de aandoening.”

FibroZorgnet

Vanuit de ervaringen van het FibroZorgnet kwam het initiatief om de zorgwijzer te ontwikkelen. Vriezekolk: “Er is veel onduidelijkheid bij mensen met fibromyalgie over welke behandeling een positief effect heeft op de klachten. Omdat medicijnen slechts heel beperkt effect hebben, moeten patiënten het vooral doen met het proberen te beperken van de gevolgen van fibromyalgie in het dagelijks leven. En daar is de zorgwijzer specifiek op gericht, met de juiste informatie en praktische tips.”

Bestellen

De Zorgwijzer Fibromyalgie wordt verspreid onder de leden van het FibroZorgnet. Daarnaast is de Zorgwijzer Fibromyalgie hier te bestellen.