Voorwaarden deelname

Om in aanmerking te komen voor registratie in het FibroZorgnet voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U staat – indien verplicht voor uw beroepsgroep – ingeschreven in het BIG-register
  • U staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van uw beroepsgroep
  • U onderschrijft de werkwijze van behandeling van het FibroZorgnet
  • U onderschrijft de wijze van verslaglegging van het FibroZorgnet
  • U voldoet aan de werkervaring en scholingseisen voor behandeling van mensen met fibromyalgie
  • U maakt gebruik van een oefenruimte die voldoet aan de voorwaarden van het FibroZorgnet

Meer informatie vindt u in de gedetailleerde registratie-eisen per beroepsgroep:

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kent een tweetal varianten: een aspirant lidmaatschap en een volwaardig lidmaatschap. Als aspirant lid wordt u opgenomen in de zorgzoeker van het FibroZorgnet en krijgt u de gelegenheid om binnen één jaar de kennis en/of werkervaring op te doen die vereist zijn voor een volwaardig lidmaatschap. Na 1 jaar vervalt uw aspirant lidmaatschap automatisch. Wanneer u voldoet aan de eisen van volwaardig lidmaatschap, dient u zich opnieuw te registreren. Registratie als volwaardig lid van het FibroZorgnet houdt in dat u aan alle gestelde voorwaarden van het FibroZorgnet voldoet. Op deze wijze wordt de vakbekwaamheid van de zorgverlener binnen het specifieke werkveld van het FibroZorgnet gewaarborgd.

Inschrijven

Om u in te registreren, vult u het aanmeldingsformulier in. U ontvangt een automatische e-mail bevestiging van uw aanmelding. Hierin wordt u gevraagd om per omgaande bewijsvoering ten aanzien van uw scholing terug te sturen. Eveneens wordt in dit bericht de wijze van betaling van de registratiekosten en contributie uiteengezet. Binnen twee weken na de beslissing van de toetsingscommissie krijgt u bericht op uw verzoek tot registratie of herregistratie. Nadat u aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt u opgenomen in de zorgzoeker van het FibroZorgnet met vermelding van uw status: aspirant lid of volwaardig lid.

Kosten

De eenmalige aanmeldingskosten voor opname in het register van het FibroZorgnet bedragen €35,- incl. btw. Daarnaast brengt FibroZorgnet een jaarlijkse contributie van €100,-  incl. btw in rekening voor het waarborgen van de continuïteit van het FibroZorgnet en voor vermelding in de zorgzoeker van het FibroZorgnet.

Bent u ingeschreven bij het ArtroseZorgnet of het ArtritisZorgnet dan bedraagt de contributie €75,- bij inschrijving op een tweede zorgnet en €50,- bij inschrijving op een derde zorgnet.
Let op: enige uitzondering op de contributiegelden, is een combinatie lidmaatschap van het ArtroseZorgnet en het ArtritisZorgnet. Bent u lid van het ArtroseZorgnet, dan kunt u voor €25,- een lidmaatschap afsluiten bij het ArtritisZorgnet. U betaalt in dit geval dan geen €75,- contributie voor lidmaatschap op het tweede zorgnetwerk.

Opzeggen lidmaatschap

Onze opzegtermijn is drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Om uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen kunt u een e-mail sturen naar info@fibrozorgnet.nl. Ter controle sturen wij u een bevestiging van de opzegging.