Patiëntenvereniging

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van een ieder die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft.

Deze doelstelling is uitgewerkt in een zestal speerpunten, dit zijn:

  1. Het bevorderen van lotgenotencontact.
  2. Het geven van voorlichting aan patiënten.
  3. Het geven van voorlichting aan de beroepsgroep.
  4. Het geven van meer landelijke bekendheid aan de aandoening (P.R.).
  5. Het bevorderen van medisch onderzoek.
  6. Het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op medisch en juridisch gebied.

Al deze activiteiten zijn erop gericht om de positie van de mensen met fibromyalgie te verbeteren, hetzij door hen een handvat te bieden om zodoende beter om te leren gaan met fibromyalgie, hetzij om hen te steunen in het verkrijgen van een betere positie in de maatschappij.

Voor meer informatie over de vereniging verwijzen we u door naar de website: http://www.fesinfo.nl/