Home > algemeen > privacyreglement

algemeen

Privacyreglement

Registratie en beheer persoonsgegevens

Op een aantal pagina's op deze website wordt gevraagd om persoonsgebonden informatie op te geven. Het gaat daarbij om diensten waarvoor persoonsgegevens noodzakelijk zijn, zoals het aanvragen van een afspraak.

Hier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet regelt het gehele proces van gegevensverwerking en het verzamelen, vastleggen, doorgeven en vernietigen van persoonsgegevens.

De Sint Maartenskliniek heeft deze wet vertaald naar een eigen Privacyreglement.


Gebruik van e-mailadressen

De op de website vermelde e-mailadressen zijn bedoeld voor het stellen van vragen van algemene aard, het stellen van medisch inhoudelijke vragen daar waar dit vermeld staat of voor het geven van reacties.

Als bezoeker van de website www.fibronet.nl beslist u welke persoonsgerichte gegevens u wilt prijsgeven. Wij willen u er echter op wijzen dat wij - door het invullen van uw persoonlijke gegevens zoals naam en adres en eventuele medische gegevens - deze gegevens verwerken in het ziekenhuis informatiesysteem.

Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens via de op de website vermelde e-mailadressen verleent u ons automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken.

Uw persoonlijke gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met het doel de (potentiële) patiënten te voorzien van informatie, gericht op een (eventuele) (para)medische behandeling.
De Sint Maartenskliniek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door haar medewerkers verzonden e-mailberichten, noch voor de ontvangst daarvan.

Reacties

Mocht u vragen hebben over of commentaar op de werkwijze van registratie, beheer en/of bescherming van uw persoongegevens via e-mailadressen van de Sint Maartenskliniek, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Juridisch Adviseur.

Naar boven
privacy disclaimer sitemap